Eerste bezoek

• Als u voor de eerste keer bij ons binnenkomt, kunt u doorlopen naar de wachtkamer en daar plaats nemen. U wordt dan zo spoedig mogelijk door uw fysiotherapeut opgehaald.

• U neemt een grote badhanddoek mee.

• Wanneer u een verwijzing heeft van uw arts, neemt u deze ook mee evenals uw verzekeringskaart (pasje en/of polisnummer) én een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs).

• Ook zonder verwijzing van uw arts kunt u voor advies en/of behandeling bij ons terecht.

• Wij houden onze hygiene zo goed mogelijk in acht. Wij stellen het op prijs als u het ook doet bij een bezoek aan ons.

• Wat kunt u de eerste keer verwachten?
De eerste keer staat voornamelijk in het teken van kennismaken en inventariseren van uw klacht. Dit doen we d.m.v. een inleidend gesprek, een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. Daarna leggen we u uit of en hoe fysiotherapie/manuele therapie u kan helpen uw klachten te verminderen. Meestal komen we de eerste keer al aan een beginnende behandeling toe. Een directe aanpak van uw klacht staat centraal maar advies en training om herhaling van uw klacht te voorkomen vormen eveneens een onderdeel van de behandeling. Therapie alleen is vaak niet genoeg. Er zal vaak van u gevraagd worden om thuis en/of op het werk ook het één en ander te doen.